Jakt Spaniel

.

Jaktträning spaniel


Denna verksamhet siktar mot praktisk jakt under spaniel och/eller möjlighet att starta på spanieljaktprov.

En del av oss kanske når ända fram medan vi andra får en rolig och nyttig träning för hund och husse/matte.

ALLA spanielägare är välkomna till vår verksamhet som i slutändan blir vad vi tillsammans gör den till. Vi hjälps åt med planering, mm.

Vi hoppas och siktar på att bland annat kunna erbjuda

Gemensamma träningar

Temakvällar (ex titta på spanielfilmer, mm)

Tematräningar

Kursverksamhet (apportering, fältarbete, mm)

Träningsinternat/externat ?

Föreläsning om spanieljakt/jaktprov ?

Möjlighet att kanske prova hund på levande vilt (fågel)

m.m....